02 kwietnia 2024
Witaj w rankingu firm odszkodowawczych w Lęborku! Jeśli jesteś mieszkańcem miasta i potrzebujesz profesjonalnej
30 marca 2024
Zmagając się z sytuacjami, w których potrzebujemy pomocy specjalistów od odszkodowań, nie zawsze wiemy,
12 listopada 2022
Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

Wiadomości / BLOG

02 kwietnia 2024
Witaj w rankingu firm odszkodowawczych w Lęborku! Jeśli jesteś mieszkańcem miasta i potrzebujesz profesjonalnej
30 marca 2024
Zmagając się z sytuacjami, w których potrzebujemy pomocy specjalistów od odszkodowań, nie zawsze wiemy,

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

A.O. SECRET Odszkodowania czynnie wspiera Fundację Pomocy Prawno Psychologicznej z Gdańska. Fundacja pomaga osobom pokrzywdzonym przestepstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw. Udziela pomocy prawnej, psychologicznej oraz materialnej.

 

 

 

 

 

 

Fundacja Prawno Psychologiczna w Gdańsku

 

 

 

 

 

Jeżeli doznałeś przestępstwa, ktoś wobec Ciebie stosował przemoc, zostałeś oszukany, doznałeś pobicia, ktoś Ciebie okradł albo byłeś świadkiem przestępstwa i nie umiesz sobie z tym poradzić albo ktoś z Twojej rodziny jest pokrzywdzony. Zgłoś się pod całodobową infolinię 22 23 09 900 albo bezpośrednio do Fundacji 601 081 865.

 

Każdy podopieczny może liczyć na następującą pomoc:

 

 1. pomoc prawną, w tym mediacyjną ze sprawcą;

 2. pomoc tłumacza językowa do momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę;

 3. pomoc tłumacza migowego albo tłumacza przewodnika w celu skorzystania z pomocy prawnej;

 4. pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej;

 5. pomocy Osoby Pierwszego Kontaktu (OPK);

 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;

 8. indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w punktach powyżej;

 14. pokrywanie kosztów bonów żywnościowych;

 15. pokrywanie kosztów bonów na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

 17. finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę albo uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;

 18. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

 19. zakup urządzeń i wyposażenia;

 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych;

 21. dla świadków organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

 22. dla świadków pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;