Więcej informacji, kliknij: https://uodo.gov.pl/404

 

Świadczymy kompleksową pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwia nam skuteczną realizację spraw odszkodowawczych. Kompletujemy dokumentację, szacujemy i dokumentujemy poniesione straty, miarkujemy doznaną krzywdę, ustalamy sprawcę szkody i wykazujemy jego odpowiedzialność. Naszym celem jest uzyskanie należnego odszkodowania w jak najkrótszym czasie na drodze pozasądowej. Rozliczamy się na zakończenie. Wynagrodzeniem dla nas jest wyłącznie prowizja od wywalczonego odszkodowania. Procent ten zależy od konkretnej sprawy i ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Nie pobieramy opłat wstępnych ani zaliczek. Działając razem z nami macie większą pewność, że uzyskacie takie odszkodowanie na jakie zasługujecie. W wielu przypadkach samodzielne kroki kończą się odmową wypłaty świadczeń lub znacznym ich zaniżeniem. Przed podjęciem sprawy dokładnie ją analizujemy. Jesteśmy z niewielu firm od lat działających na rynku lokalnym. Wszystkie sprawy realizowane są na miejscu w Słupsku. Poszkodowani w każdej chwili mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz etapem likwidacji szkody. Jesteśmy przeciwwagą dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Naszym zadaniem jest ochrona praw i interesów osób poszkodowanych w wypadkach. Oferujemy bezpłatną konsultację i analizę sprawy. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. 

 

Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby bądź podmiotu, która tę szkodę wyrządziła. Odszkodowanie jest rekompensatą za szkodę materialną, która ma charakter wymierny i dający się wyliczyć. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Co do zasady naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest wyłącznie jej wyrównanie.

 

Natomiast zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy, wynikłej z ujemnych przeżyć poszkodowanego czyli cierpienia fizycznego i psychicznego, a nie jak w przypadku odszkodowania wyrównania poniesionych strat. O ile więc odszkodowanie może dotyczyć zarówno szkody w mieniu, jak i na osobie, o tyle zadośćuczynienie należne jest jedynie w przypadku szkody na osobie. Podstawową rolą zadośćuczynienia jest funkcja kompensacyjna. Pieniądze otrzymane przez poszkodowanego tytułem zadośćuczynienia mają za zadanie zrekompensować mu doznaną krzywdę. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować rozmiar tej krzywdy jak: stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności. Szacowanie wysokości należnych kwot pieniężnych z tego tytułu nie należy do łatwych i wymaga w każdym przypadku dogłębnej i indywidualnej oceny. Zadośćuczynienie ma charakter fakultatywny co oznacza, że nie w każdym przypadku jest automatycznie przyznawane.

 

 

Odszkodowania Słupsk | Odszkodowania SECRET
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Odszkodowawcza „SECRET” Robert Zielonka NIP: 672-122-01-43, al. H. Sienkiewicza 20 lok. 304, 76-200 Słupsk.

 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 731 749 755 lub pod adresem e-mail: robert.zielonka@odszkodowania-secret.pl.

 3. Przetwarzamy Dane osobowe - w zależności od łączących nas relacji – ponieważ:

  a. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, a polegających na marketingu bezpośrednim naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  b. jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej nas z Państwem, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

  c. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Przetwarzamy Dane osobowe – w zależności od łączących nas relacji - w celu:

  a. odpowiedzi na Państwa zapytanie,

  b. marketingu naszych usług,

  c. świadczenia na Państwa rzecz usług lub

  d. wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa.

 5. Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych:

  1. imię i nazwisko,

  2. numer telefonu,

  3. adres e-mail,

  4. numer pesel,

  5. numer dowodu tożsamości,

  6. adres,

  7. nr rachunku bankowego.

 6. Dane osobowe przechowujemy, w zależności od celów, przez następujące okresy czasu:

  1. w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie – nie dłużej niż jest to konieczne do jej udzielania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu,

  3. w celu wykonania umowy – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  4. w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – przez okres wymagany przez przepis prawa.

 7. Informujemy, że odbiorcami Danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z nami, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT i inne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, rzeczoznawcy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

 8. Mają Państwo prawo do:

  Państwa prawa można realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

  1. dostępu do Danych osobowych i otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania Danych osobowych,

  3. usunięcia Danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,

  6. przeniesienia Danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Państwa Dane osobowe przetwarzane są w naszej siedzibie. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania Danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE zastosujemy odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych osobowych.

 10. W związku ze współpracą z innymi podmiotami, w szczególności z dostawcami usług prawniczych, możemy powierzać przetwarzanie Danych osobowych tym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami.

 11. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o naszej działalności lub wykonanie usługi.

 12. Informujemy, że nie stosujemy procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.                                                                                                                             

Odszkodowania Słupsk - RODO A.O. SECRET Słupsk

A.O. SECRET ODSZKODOWANIA Robert Zielonka - POLITYKA PRYWATNOŚCI - ODSZKODOWANIA SŁUPSK 

POLITYKA PRYWATNOŚCI A.O. SECRET ODSZKODOWANIA SŁUPSK

02 kwietnia 2024
Witaj w rankingu firm odszkodowawczych w Lęborku! Jeśli jesteś mieszkańcem miasta i potrzebujesz profesjonalnej
30 marca 2024
Zmagając się z sytuacjami, w których potrzebujemy pomocy specjalistów od odszkodowań, nie zawsze wiemy,

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi