Z początkiem 2016 r. polski proces cywilny został wzbogacony o przepis obligujący poszkodowanego bądź uprawnionego z umowy ubezpieczenia aby przed wytoczeniem procesu o naprawienie szkody podał informację czystrony sporu podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Taki zapis nie pozostawia wątpliwości, że również dochodzący roszczeń odszkodowawczych powinien dążyć do ugodowego zakończenia sprawy na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela. Jako, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela powinno nastąpić poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej oznacza to, że to poszkodowany/uprawniony chcąc skorzystać z drogi sądowego dochodzenia roszczeń będzie proponował kwotę potencjalnej ugody ewentualnie wyjaśniał przyczyny dlaczego nie podjęto postępowania ugodowego.

 

W jaki sposób poszkodowany może wypełnić warunek określony w art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego:

 

 

  • W WEZWANIU DO ZAPŁATY SKIEROWANYM DO UBEZPIECZYCIELA MOŻE ZAWRZEĆ PROPOZYCJĘ POLUBOWNEGO SPOSOBU ZAŁATWIENIA SPRAWY I TAKIE WEZWANIE ZAŁĄCZYĆ DO POZWU,

  • ZAPROPONOWAĆ UBEZPIECZYCIELOWI ROZWIĄZANIE SPORU W DRODZE MEDIACJI JESZCZE PRZED WYTOCZENIEM POWÓDZTWA I TAKĄ PROPOZYCJĘ ZAŁĄCZYĆ DO POZWU,

  • ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO RZECZNIKA FINANSOWEGO O PRZEPROWADZENIE POZASĄDOWEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY KLIENTEM A PODMIOTEM RYNKU FINANSOWEGO. JEŻELI PRZED RZECZNIKIEM FINANSOWYM NIE DOJDZIE DO ZAWARCIA UGODY, TO UZYSKANY PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO POZWU, EWENTUALNIE PODAĆ INFORMACJĘ O POSTĘPOWANIU UGODOWYM PRZED RZECZNIKIEM FINANSOWYM,

  • ZŁOŻYĆ DO SĄDU PISMO PROCESOWE: ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ. JEŻELI NIE DOJDZIE DO ZAWARCIA UGODY PRZED SĄDEM, TO UZYSKANY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO POZWU, EWENTUALNIE PODAĆ INFORMACJĘ O POSTĘPOWANIU POJEDNAWCZYM PRZED SĄDEM.

 

 

W przypadku braku informacji określonej w art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach wszczętych od 1 stycznia 2016 roku sąd wezwie poszkodowanego do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie powyższego braku formalnego w tym terminie skutkować będzie zwrotem pozwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

02 sierpnia 2020
W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zmiany w organizacji pracy A.O. SECRET Odszkodowania. Pracujemy
16 października 2019
A.O. SECRET Odszkodowania od 2019 r. jest członkiem Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne

Wiadomości / BLOG

Najpierw próba ugody potem pozew
12 września 2017
02 sierpnia 2020
W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zmiany w organizacji pracy A.O. SECRET Odszkodowania. Pracujemy
16 października 2019
A.O. SECRET Odszkodowania od 2019 r. jest członkiem Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne

                                                                     Bezpłatna konsultacja i analiza sprawy

                                                                                           731 749 755